1बोसो घटाउने FAT BURNING SLIMMING CREAM
2Traditional Chinese Herbal Formula__1 pack slim 2-5kg
3Fat burn, Weight loss, Stretched mark, Sagging skin
4महिला पुरुष दुबैले प्रयोग गर्न सकिने
5No side effect and no allergy
प्रयोग गर्ने तरिका :
👉Weight loss गर्नु पर्ने भागलाई तातो पानीले सफा गर्नुहोस।
👉त्यसपछि थोरै ( 60 मिलि ग्राम ) cream लगाएर 10 -15 मिनेटसम्म मालिश गर्नुहोस।
*मालिश गरे पछि सफा गर्नु पर्दैन।

Slimming Fast Suggestion:
👉दिनको दुई पटक सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ।
👉नुहाउने बेलामा वा नुहाएपछि लाउदा more effective हुन्छ किनकि body temperature र blood circulation fast हुनाले skin लाई cream absorb गर्न सजिलो हुन्छ।
👉 लाउनु अगाडी muscle लाई हल्का massage गरेर लाउदा absorption effect more better हुन्छ।
Main Ingredients: peppermint extract, transdermal absorption factor, gold foil, hyaluronic acid,glycerine,water-borne castor oil, grapefruit, black pepper, fennel, tarragon

Note: External using the massage cream, it is normal performance when have a slight fever in partly because of fat burning by drugs, can disappear after a few hours.

Qbeka Massaging Slimming Cream

SKU: NI2116203
₨2,500.00 Regular Price
₨1,500.00Sale Price